Dobry psychoterapeuta w Warszawie

Dobry psychoterapeuta, czyli jaki?

Dobry psychoterapeuta niezależnie od swojej orientacji teoretycznej (poznawczo-behawioralnej, systemowej, humanistycznej czy psychodynamicznej) stale rozwija swoje umiejętności (ma za sobą lub jest w trakcie podyplomowego szkolenia w wybranej szkole psychoterapii), poddaje się superwizji (tj. konsultuje swoją pracę z superwizorem - doświadczonym psychoterapeutą) i ma za sobą własną psychoterapię lub trening rozwoju osobistego. Dzięki temu łatwiej zadba o to, by jego własne cechy osobowości i nierozwiązane sprawy życiowe nie zakłócały procesu terapii. Rzetelny psychoterapeuta przestrzega standardów etycznych, określonych w Kodeksie Etycznym Psychologa.

Psycholog w Warszawie

Dobry psycholog w Warszawie

W tak dużym mieście, jak Waraszawa coraz częstszym problemem stają się nerwica, czy depresja. Dominuje niskie poczucie własnej wartości, z których niekiedy wynikają problemy małżeńskie i rodzinne. Szybkie tempo życia we współczesnym świecie nie pozwala nam "zatrzymać się", by docenić samego siebie. Psycholog musi sprostać wymaganiom pacjenta, który nierzadko zmaga się z lękami, depresją lub zaburzeniami osobowości. Ma także do czynienia z kryzysami emocjonalnymi swoich pacjentów. Kompetentny specjalista w dziedzinie psychologii pomoże pacjentowi zmierzyć się ze złowrogą z punktu widzenia pacjenta rzeczywistością, udzieli wspracia wzmacniając jego zasoby osobiste, które pacjent spożytkuje w tworzeniu lepszego jutra.

Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna - praca w grupie

Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna

Psychoterapia jest formą pomocy osobom cierpiącym z powodu problemów doświadczanych zarówno w relacjach z samym sobą, jak i z innymi ludźmi. Problemy te objawiają się w formie zaburzenia nastroju (niczym nie uzasadnione przygnębienie, poczucie winy, myśli samobójcze), lęków, uzależnień, niepowodzeń w relacjach miedzyludzkich. Ludzie potrzebujący terapii mają trudności w osiąganiu wytyczonych celów, w realizowaniu siebie. Zazwyczaj celem psychoterapii jest zmniejszenie cierpienia powodowanego wyżej wymienionym problemami i podniesienia jakości życia.

Zajęcia grupowe, szkolenia, coaching

Zajęcia grupowe, szkolenia, coaching

Grupowa forma psychoterapii służy do osobistej pomocy każdej z uczestniczących w niej osób. Formuła spotkań w grupie pozwala uczestnikom terapii wejść z innymi w relację podobną do tej, z jaką mają do czynienia na codzień w realnej grupie społecznej (w pracy, w domu, wsród znajomych). Psychoterapia grupowa nawiązuje często do nieprzyjemnych i trudnych doświadczeń życiowych pełnych niepowodzeń i rozczarowań.

Jeśli chcesz kochać świat, zbawić go i karmić to wspaniale.
Lecz najpierw pokochaj i nakarm siebie.
Stuart Wilde